Opzeggen Lidmaatschap

 

Indien je wilt opzeggen kan je het onderstaande formulier invullen. Je krijgt daarna van de ledenadministratie een bevestiging. Hierin staat vermeld vanaf wanneer de afmelding ingaat. Dat is vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Als je vanaf het nieuwe seizoen wilt opzeggen, moet dit vóór 1 juni bekend zijn bij de ledenadministratie. Als je na 1 juni opzegt is de penningmeester genoodzaakt om de door OTTC gemaakte kosten (afdracht contributie NTTB & afdeling Zuidwest, toeslagen voor competitie NTTB & afdeling Zuidwest, boetes voor terugtrekken teams uit competitie) alsnog in rekening te brengen. Wij stellen het op prijs als je de reden van je opzegging wilt aangeven.

 

Na de opzegging worden de volgende zaken geregeld:

  • Uitschrijving uit de ledenadministratie OTTC
  • Uitschrijving uit de ledenadministratie NTTB
  • Opzegging wordt doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris en de trainer
  • Stopzetten automatische incasso (indien van toepassing)
  • Als je zoon of dochter competitie speelt moet je het wedstrijdshirt, dat in bruikleen is verstrekt, retourneren aan de vereniging. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs.

 

 

* dit veld is verplicht