Uitnodiging ALV 18-10-2022 19:30

Gepubliceerd op 30 september 2022 om 18:33

Aan alle leden van OTTC

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering die zal worden gehouden in het clubge­bouw aan de Macharenseweg 24 te Oss op:

DINSDAG 18 oktober 2022, AANVANG 19.30 UUR

 

De agenda voor deze vergadering vindt u op het publicatie bord en op onze website. De notulen van de vorige jaarvergaderingen op de website onder "Informatie - Downloads & Links" en in de zaal. De jaarverslagen en de begroting liggen vanaf 4 oktober ter inzage in het clubgebouw. Vraag ze op bij Marja van de Peppel of Chris van de Wetering. Een uitgebreide toelichting op het financiële jaarverslag is vanaf die datum in te zien in het clubgebouw bij Arjan Verhagen.

 

Bestuursverkiezing:

Aftredend volgens rooster zijn de

  • Voorzitter (Chris van de Wetering, ad-interim, niet herkiesbaar maar wel overbruggend)
  • Penningmeester (Arjan Verhagen, herkiesbaar).

 

Tegenkandidaten voor de functies van voorzitter en penningmeester kunnen zich voor aanvang van de ALV melden bij de huidige voorzitter. Na de vergadering is er gelegenheid om te tafeltennissen en/of nog wat gezellig na te kaarten.

 

Het bestuur