Voorzitter wissel bij OTTC

Gepubliceerd op 26 oktober 2021 om 15:22

Op de ALV van 19 oktober jongstleden trad Roger van der Hammen af als voorzitter van OTTC. Na 7 jaar ten dienste van de club gewerkt te hebben was het tijd om het stokje door te geven aan een opvolger. Roger heeft gedurende zijn periode als voorzitter geen gemakkelijke tijd achter de rug. Na een aantal betere jaren aan het begin van zijn voorzitterschap kwam OTTC in latere jaren in zwaar water terrecht. 

Hij zag het aantal leden scherp dalen, het aantal bestuursleden afnemen, de bereidheid om bestuurstaken op te nemen werd minder. Deze ontwikkelingen zijn een afspiegeling van onze maatschappij waarin de gemiddelde sporter een ander soort sportbeleving heeft dan voorheen. Door deze ontwikkelingen kwam de club langzaam maar zeker in de gevarenzone. Desondanks bleef Roger werken aan de club om zo goed als mogelijk om te gaan met alle problemen. In het laatste jaar van zijn voorzitterschap werd het bestuur aangevuld met een denktank van oud gedienden. Samen werd er gewerkt om de weg voorwaarts en opwaarts weer te vinden.

Helaas is het, ondanks de inspanning van het bestuur en de support-groep niet gelukt een nieuwe voorzitter voor de club te vinden. Het is daarom dat oud-voorzitter Chris van de Wetering het stokje van hem overneemt. Chris treedt ad-interim aan als kwartiemaker voor een nog te vinden nieuwe voorzitter.  Gedurende zijn ad-interim periode zal dus doorgezocht worden naar een voorzitter die op termijn aantreden kan.