Instructies geven hoe de website aan te passen (vooral de blog)

Meer content op alle kanalen

Instagram koppelen

Rollen aanmaken (accounts) 

Jeugd vragen social media aan te pakken (Roald en Juul)