In Memoriam Nico van Erp

Gepubliceerd op 29 augustus 2023 om 20:27

Vandaag 29 augustus bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Nico van Erp is overleden op de leeftijd van 87 jaar. 

 

Nico werd lid van onze vereniging in 1950, hij is daarmee 73 jaar lid geweest van OTTC. Gedurende zijn vele jaren als OTTC-lid heeft Nico heel veel betekend voor de club. Als enthousiaste speler nam hij langdurig deel aan de competitie, in zijn jonge jaren ook aan vele toernooien. Tafeltennis zat hem in het bloed.

 

Ook bestuurlijk heeft Nico enorm veel bijgedragen aan de tafeltennissport op landelijk-, afdeling-, regio- en clubniveau. Lange tijd heeft Nico zitting gehad in de NTTB Bondsraad, eerst voor de Afdeling Brabant en later Afdeling Zuid West, en daar mee geholpen om het tafeltennisbeleid op nationaal niveau vorm te geven. Op afdelingsniveau was Nico actief als afdelingsbestuurder voor de Afdeling Brabant van 1972 tot 1987. Na een korte onderbreking trad hij nogmaals aan als lid van bondsraad van 1991 tot 2018. Voor zijn verdiensten op nationaal niveau werd hij in 2001 benoemd tot Lid van Verdienste van de NTTB. 

 

Nico is ook 50 jaar lang de drijvende kracht geweest voor het Maasland Teamtoernooi. Als toernooileider, schema-maker, zaal-inrichter, speaker, advertentiewerver en briefjesschrijver was hij altijd betrokken. Samen met Adri van der Heijden, Ria Ceelen en Joop Meijer zorgde hij er al die tijd voor dat het “MLT” een goedlopend en goed bezocht landelijk toernooi bleef.

 

Nico was al lid in de Orde van Oranje-Nassau maar werd in 1991 opnieuw koninklijk onderscheiden,  nu vanwege zijn vele verdiensten in de tafeltenniswereld. Hij werd toen tijdens de jubileumviering van het 60-jarig bestaan van OTTC benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

 

Lang is Nico erelid van OTTC geweest vanwege zijn vele bijdragen aan de club. Hij was secretaris, penningmeester en lid van de technische commissie van 1956 tot 1989. Ook was hij voorzitter van 1976 tot 1989. Hij deed Pers en Propaganda (het latere PR) en Accommodatie beheer vanaf 1995 tot zijn vertrek uit het bestuur in 2018. Tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van OTTC in 2011 werd, vanwege zijn 60-jarige OTTC lidmaatschap, de speelzaal omgedoopt in de Nico van Erp speelzaal.

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

 

Namens heel OTTC  

 

Het bestuur:  

Marja van de Peppel, Chris van de Wetering, Arjan Verhagen, Martin Kerstholt, Peter Stassen