Uitnodiging ALV

Gepubliceerd op 8 oktober 2023 om 13:14

Aan alle leden van OTTC

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering die zal worden gehouden in het clubge­bouw aan de Macharenseweg 24 te Oss op:

 

DINSDAG 24 oktober 2023, AANVANG 19.30 UUR

 

De agenda voor deze vergadering vindt u op het publicatie bord en op onze website. De notulen van de vorige jaarvergaderingen op de website en in de zaal. De jaarverslagen en de begroting liggen vanaf 10 oktober ter inzage in het clubgebouw. Vraag ze op bij Marja van de Peppel of Peter Stassen. Een uitgebreide toelichting op het financiële jaarverslag is vanaf die datum in te zien in het clubgebouw bij Arjan Verhagen.

 

Bestuursverkiezing:

Aftredend volgens rooster is

  • Secretaris Marja van de Peppel. Marja stelt zich herkiesbaar.

 

Tegenkandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich voor aanvang van de ALV melden bij de voorzitter.

 

Na de vergadering is er gelegenheid om te tafeltennissen en/of nog wat gezellig na te kaarten.

 

 

 

Het bestuur