Verslag ALV 2023

Gepubliceerd op 31 oktober 2023 om 15:58

Op 24 oktober hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehouden. De opkomst was minder dan vorig jaar. Toch kunnen we spreken van een geslaagde avond. Voor Peter Stassen was het zijn eerste ALV als voorzitter. Hij heeft op 3 juli het stokje overgenomen van Chris van de Wetering. Chris blijft in het bestuur en is nu functionaris Evenementen.  

Het is fijn om te constateren dat er een ledengroei is en dat het bestuur van 4 naar 5 personen is uitgebreid. Toch blijven we onze aandachtspunten in de gaten houden wat betreft samenwerking met onze commissies, maar ook met andere verenigingen op het sportpark.
 
Naast de gebruikelijke agendapunten waren er ook huldigingen.  
Ria Ceelen heeft aangegeven dat ze wil stoppen met haar deelname in de barcommissie. Voor haar jarenlange inzet heeft het bestuur besloten om de bar naar Ria te vernoemen, namelijk de “Ria Ceelen bar”. Er is Ria gevraagd om tijdens de clubkampioenschappen het naambord te onthullen. Voor nu was er een bos bloemen als dank voor haar inzet.
Alfred Boeijen, Sjo-Wah Lain, Jur van Rijn, Rob van der Heijden, Colin de Ruijter en Naud Thissen werden genoemd vanwege hun 12,5 jaar lidmaatschap.
Gerard Muller heeft voor zijn 25 jaar lidmaatschap een pen met inscriptie en een bos bloemen ontvangen.
Martijn van de Pol is clublid van het jaar geworden. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn inzet op allerlei gebied. Zo is hij nauw betrokken bij alles wat met de bar heeft te maken. Ook bij andere activiteiten kunnen we vaak een beroep op hem doen. Ook voor Martijn was er een bos bloemen.  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd namens het bestuur.
Na afloop was er nog gelegenheid om samen van een drankje te genieten.
 
Het bestuur.